Městské kulturní středisko Habartov, p. o.Knihovna

Knihovna díky novým a moderním prostorám, které získala projektem „Přestavba objektu ZŠ na muzeum, infocentrum a knihovnu Habartov – Kluč, Národní 400“, se stala důstojným místem pro návštěvníky a klienty knihovny.

Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.

V naší knihovně usilujeme o to, aby byla trvale vnímána jako samozřejmá a podstatná součást kulturního a společenského života obce, aby nabízela svým návštěvníkům bohaté sbírky a kvalitní služby a přáli bychom si, aby knihovny vůbec zůstaly i nadále otevřené, vždy nablízku a snadno dosažitelné – prostě vstřícné a orientované na své uživatele.