Městské kulturní středisko Habartov, p. o.Aktuality, novinky

Vzpomínková pietní akce k 80. výročí bitvy o Habartov dne 13.9.1938.

30. 8. 2018 v 10.16 | V rubrice Aktuality, novinky | Žádný komentář

1(1)

Program kina září 2018

21. 8. 2018 v 12.44 | V rubrice Aktuality, novinky, plánované akce | Žádný komentář

39735814_1075720839249274_3805802488427184128_n

Program září/říjen 2018

21. 8. 2018 v 09.50 | V rubrice Aktuality, novinky | Žádný komentář

program září a říjen 2018 (1)

Travesti show

28. 6. 2018 v 10.00 | V rubrice Aktuality, novinky | Žádný komentář

Travesti září 2018

Partneři

19. 8. 2014 v 12.10 | V rubrice Aktuality, novinky | Žádný komentář

Městské kulturní středisko Habartov, příspěvková organizace je partnerem realizační fáze projektu „Město Habartov – rekreační zóna jezera BODEN“ reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00813, který byl splufinancován z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. V rámci projektu došlo k rozšíření základní vybavenosti sportovně-rekreačního areálu Boden. Areál disponuje vodní nádrží vhodné k rekreačním účelům, in-line dráhou, půjčovnou sportovního vybavení, občerstvením, dětským hřištěm, hřištěm pro plážový volejbal, sociálním zařízením pro veřejnost, novým parkovištěm.

Více informací o tomto projektu se mohou občané města Habartova dozvědět kliknutím http://www.mestohabartov.cz/vyznamne-projekty/ds-1054

www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz

Baner_pro_nuts

 

 

Rekreační zóna jezera BODEN

11. 8. 2014 v 12.50 | V rubrice Aktuality, novinky | Žádný komentář

Rekreační zóna jezera BODEN (dále „RZ BODEN“) se nachází cca 300 m od města Habartov, v jihozápadní části katastru. V areálu se nachází vodní nádrž pro rekreaci a vybudovaná IN-LINE dráha. Dráha je ve tvaru osmičky o délce 3,15 km, šířka jízdního pruhu dráhy je 3 m. Celý sportovně-rekreační areál se nachází v oblasti bývalého lomu Boden a je výsledkem dlouhodobých snah o rekultivaci území postiženého masivní devastací v důsledku intenzivní těžby hnědého uhlí.

Díky realizaci projektu „Město Habartov – rekreační zóna jezera Boden“ reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00813, který byl spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad došlo k rozšíření základní vybavenosti celého sportovně-rekreačního areálu – na příjezdu k areálu vznikly parkovací plochy pro veřejnost s odpovídající kapacitou (s 80-ti místy), bylo vybudováno sociální zařízení pro návštěvníky areálu, půjčovna souvisejícího sportovního vybavení a prostory pro občerstvení.

V dané lokalitě byla zároveň vybudována další doprovodná infrastruktura pro trávení volného času, což povýšilo funkci celého areálu na víceúčelový rekreační prostor, který je variabilně využitelný pro trávení volného času občanů města a jeho návštěvníků. Součástí areálu jsou 2 hřiště pro plážový volejbal, ruské kuželky, stolní tenis, dětské hřiště a dětské hrací prvky. U vodní plochy, která je určena ke koupání a rekreaci je k dispozici venkovní sprcha a převlékací zástěny.

Jednou z hlavních předností RZ BODEN je soulad rekreačně-sportovního využití s nově vznikajícími ekosystémy a zcela výjimečný a neopakovatelný výhled do krajiny.

V provozní budově jsou umístěny toalety (i pro ZTP) včetně přebalovacího pultu pro batolata. Snahou provozovatele je udržovat tyto prostory ve vynikající hygienické čistotě.

Občerstvit se můžete v bufetu s venkovním posezením. Sortiment je velmi bohatý.

Srdečně Vás vítáme!

Adresa:

Úžlabí čp. 863

pozemek parc. č. 3198/2, k. ú. Habartov

357 09 Habartov

Kraj: Karlovarský

Okres: Sokolov

www.mestohabartov.cz

 

Provozovatel:

Město Habartov

IČ 00259314        DIČ CZ00259314

Náměstí Přátelství 112

357 09 Habartov

 

www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz

 

U jezera BODEN ráj bruslařů zrozen

2. 6. 2014 v 12.48 | V rubrice Aktuality, novinky | Žádný komentář

22469052

 

Kvalitní zázemí včetně nových sportovišť nabízí svým návštěvníkům od jara 2014 vyhledávaný areál volnočasových aktivit u jezera Boden v Habartově na Sokolovsku. Díky realizaci projektu byla do rekreačního areálu přivedena především důležitá základní infrastruktura, jako jsou kanalizace s čerpací stanicí a přípojky vodovodu a elektřiny. Na příjezdu k areálu vznikla nová parkovací plocha pro veřejnost s kapacitou 80 míst, zároveň bylo pro návštěvníky vybudováno nezbytné sociální zařízení a prostory pro občerstvení. Projekt pamatoval i na zapomnětlivé návštěvníky, kteří sem zavítají s prázdnou. Asi hlavně ti ocení vybudování komfortního zázemí areálu, kdy je pro veřejnost k dispozici občerstvení, půjčovna sportovního vybavení, toalety, venkovní převlékací zástěny a sprcha. Postaráno je také o zábavu a sport. Pokud se nebudete chtít vykoupat v průzračné vodě vodní nádrže Boden, která nahradila bývalý stejnojmenný hnědouhelný lom, můžete využít buď jedno ze dvou nových hřišť na plážový volejbal, nebo si jít zahrát ruské kuželky či stolní tenis. Po jezeře druhým největším lákadlem je ale pravděpodobně stávající tři metry široký víceúčelový okruh s hladkým asfaltovým povrchem v délce 3,15 km, který mohou využít in-line bruslaři nebo cyklisté. Okruh, který postavilo město Habartov, má navázat na cyklostezku propojující areál vodní plochy Boden, Habartov, zdejší muzeum bezpečnostních složek a hojně navštěvované vyhlídkové místo „Masák“. Projekt, na jehož realizaci získalo město Habartov prostředky z Regionálního operačního programu Severozápad, zajistil sportovnímu a odpočinkovému areálu u jezera Boden důstojné zázemí i nové atrakce pro jeho návštěvníky, čímž pozitivně ovlivnil rozvoj cestovního ruchu v této oblasti.

Využijte tedy této zajímavé nabídky k příjemnému strávení volného času a navštivte tento nově vybudovaný rekreační areál.

Zdroj: www.aeroplanem.cz

www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz

Habartov- rekreační zóna jezera BODEN

14. 4. 2014 v 11.22 | V rubrice Aktuality, novinky | Žádný komentář

Číslo projektu:                                    CZ.1.09/4.1.00/36.00813

Programové období:                          Strukturální 2007-2013

Název programu:                               ROP NUTS II Severozápad

Priorita:                                               Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Opatření:                                            Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR                                                                 

Stav projektu:                                      Výdaje projektu certifikovány

Termín zahájení:                                 15.06.2012

Termín ukončení:                                23.08.2013

Žadatel:                                               Město Habartov

IČ:                                                        00259314

 

 

Popis projektu

 

Předmětem realizovaného projektu je rozšíření infrastruktury cestovního ruchu v blízkém okolí města Habartov. V rámci projektu došlo k rozšíření základní vybavenosti sportovně-rekreačního areálu Boden, který se nachází v jihozápadní části katastru obce. Areál vznikl rekultivací území dotčeného těžbou hnědého uhlí a v současné době disponuje vodní nádrží vhodnou rekreační účely a nově vybudovanou in-line dráhou.  V rámci projektu byl uvedený sportovně-rekreační areál doplněn o další infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj aktivního cestovního ruchu v celé lokalitě.

Projekt zahrnuje:

  • vybudování sociálního zařízení pro veřejnost spolu s půjčovnou sportovního vybavení a občerstvením
  • výstavba nového parkoviště na příjezdu k areálu
  • výstavba dětského hřiště, dvou hřišť pro plážový volejbal, potřebného zázemí pro ruské kuželky a stolní tenis

Realizace projektu povýšila funkci celého areálu na víceúčelový rekreační prostor využitelný pro trávení volného času návštěvníků města.

 

Umístění:

– město                                           NE

– venkov                                         NE

– nevyhrazeno                                NE

Životní prostředí:

– zaměřen na živ. prostředí                                                         NE

– pozitivní dopad na živ. prostředí

– bez vlivu na živ. prostředí                                                        NE

 

Zrovnoprávnění obou pohlaví:

– vliv na zrovnoprávnění                 ANO

– dopad na zrovnoprávnění            NE

– pozornost na zrovnoprávnění     NE

 Financování

Rozpočet celkem:

15 808 439

z toho

Příspěvek EU:

9 632 985

Soukromé prostředky:

0

Národní veřejné prostředky celkem:

1 699 938

 

z toho

Národní veřejné prostředky:

0

Finanční prostředky ze státních fondů:

0

Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:

0

Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:

0

Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:

1 699 938

Jiné národní veřejné finanční prostředky:

0

 

Dopady projektu 

Kraj:   Karlovarský

Místo realizace 

Okres:   Sokolov

Obec:    Habartov (Sokolov)

 

www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz

 

Projekt Ozvučení kina

22. 1. 2014 v 14.19 | V rubrice Aktuality, novinky | Žádný komentář

Vážení občané.

V současné době má Městské kulturní středisko Habartov, příspěvková organizace, IČ 72053321, zastoupená Petrou Šístkovou, ředitelkou, možnost na základě Výzvy č. 8 Místní akční skupiny Sokolovsko, o. p. s. požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.1. a IV.1.2. – Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko v oblasti podpory „Fiche č. 2 – Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko“ na realizaci projektu:

OZVUČENÍ KINA

Dovolujeme si Vám tímto tento projekt v krátkosti představit:

Řešení ozvučení kina prostorovým zvukem je přímo řešeno na míru našemu sálu. Jako hlavní pilíř jsou zvoleny reproduktorové soustavy v nadstandardním provedení, dostatečné citlivosti i zatížitelnosti, ale hlavně – to vše při zachování zvukové kvality a vyrovnaného poslechu přes celou poslechovou bázi. Máme zájem na tom, aby instalace v našem kině byla provedena v nejvyšší kvalitě. Kino pak bude vyhledávaným místem pro špičkovou audiovizuální podívanou.

Předpokládaná lhůta realizace v roce 2014 (období letních prázdnin).

Dále bychom vás chtěli pozvat na workshop (komunitní projednávání s občany) pořádaný k projektu „Ozvučení kina“, který se bude konat v úterý dne 28. ledna 2014 od 18:30 v kinosále MKS Habartov.

Předmětem workshopu bude diskuze k samotné realizaci projektu, stanovení podmínek zapojení do všech fází projektu s ohledem na finanční a personální možnosti MKS Habartov a zodpovězení dalších otázek.

Předem děkujeme za účast a těšíme se na plodnou a zajímavou diskusi.

maska-publicita-2

Habartov – Rekreační zóna jezera BODEN

17. 7. 2013 v 11.10 | V rubrice Aktuality, novinky | Žádný komentář

Dobrý den.

Jsme partnerem projektu „Habartov – Rekreační zóna jezera BODEN“, reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00813, který se v současné době zdárně dokončuje a bude velkým přínosem pro obyvatele celého kraje.

V rámci projektu došlo k rozšíření vybavenosti sportovně-rekreačního areálu Boden. Tento areál zrekultivovaného hnědouhelného dolu Boden a Lítovské výsypky je protkán cyklostezkami a jeho jádro tvoří dvě jezera, která dokola lemuje in-line dráha. V rámci projektu došlo k doplnění další infrastruktury nezbytné pro další rozvoj aktivního cestovního ruchu v celé lokalitě. Vznikla parkovací plocha pro veřejnost, bylo vybudováno sociální zařízení a prostory pro občerstvení. Dotčené území bylo obohaceno o další infrastrukturu pro trávení volného času, což povýšilo funkci celého areálu na víceúčelový rekreační prostor, který bude variabilně využitelný pro trávení volného času potencionálních návštěvníků města Habartova a jeho okolí. Realizována byla výstavba ploch s dětskými hracími prvky, dvou hřišť pro plážový volejbal, ruských kuželek a stolního tenisu.

Jako partneři projektu se těšíme na další spolupráci s realizátorem projektu – městem Habartov a věříme, že i my přispějeme ke zvýšení atraktivity této malebné lokality.

Městské kulturní středisko Habartov, příspěvková organizace

baner_pro_prijemce_cb_m

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Rekreační zóna ve fotografii:

IMG_0141 IMG_9995 IMG_0178 IMG_0177 IMG_0176 IMG_0175 IMG_0164 IMG_0155 IMG_0150 IMG_0148 IMG_0144