Městské kulturní středisko Habartov, p. o.Městské kulturní středisko Habartov, p. o.

 

 

 

Stručně o nás

Městské kulturní středisko Habartov, p.o. vzniklo 01.01.2010 sloučením muzea, knihovny, infocentra a kulturního střediska.  Sídlo naší organizace se nachází na adrese Národní 400, 357 09 Habartov, kde najdete muzeum, knihovnu a infocentrum, odloučené pracoviště tzn. kino a kulturní středisko se nachází na adrese ČSA 747, 357 09 Habartov.

Sídlo naší organizace díky projektu „Přestavba ZŠ na muzeum, infocentrum a knihovnu – Národní 400“ získalo novou moderní podobu a podporuje rozvoj turistické infrastruktury na Habartovsku a zároveň v celém Karlovarském kraji.

Cíle projektu:

 • záchrana a účelné využití původní historické budovy, jako první české školy v regionu
 • vybudování muzea s konferenčním sálem a infocentra pro podporu rozvoje cest. ruchu
 • vytvoření důstojného stánku pro městskou knihovnu

Poskytované služby:

Muzeum bezpečnostních sborů

 • stálá expozice k dobovým událostem roku 1938
 • vlastní muzeální expozice
 • semináře a přednášky

Infocentrum

 • provoz informačního portálu
 • poskytování informací
 • programové nabídky pro turisty
 • propagační materiály, mapy, suvenýry
 • veřejný internet
 • úschovna zavazadel

Knihovna

 • klasické knihovní služby
 • čítárna
 • veřejný internet
 • přednášky, besedy

Bezbariérový přístup do všech částí objektu!!!